מרימי פחים אנכיים דגם CAMLOK 92 500-3000 KG  
  מרימי פחים אנכיים דגם CAMLOK CZ 1000-30,000 KG  
  מרימי פחים אנכיים עם מפרק דגם CAMLOK CY 1000-3000 KG  
  מרימי פחים אנכיים עם מפרק דגם CAMLOK CX 1500-10,000 KG  
  מרימי פחים אנכיים מוקשחים דגם CAMLOK HG 500-4000 KG  
  מרימי פחים עם שפתיים מתכווננות דגם CAMLOK TJC up to 300 KG