מרימי פחים אופקיים דגם CAMLOK CH/HH 1000-10,000 KG  
  מרימי פחים אופקיים דגם CAMLOK RH/WH/WHL 1500-5,000 KG  
  מרימי פחים אופקיים דגם CAMLOK ACH 1300-6650 KG  
  מרימי פחים אופקיים דגם CAMLOK THK 750-9000 KG  
  מרימי פחים אופקיים דגם CAMLOK THS 750-4500 KG