עוגן מתכוונן לקורה דגם CAMLOK YC 1000-10,000  
  עוגן מתכוונן לקורה עם שאקל דגם CAMLOK YC-S 1000-5000 KG  
  עוגן מתכוונן לקורה דגם CAMLOK YCR 1000-10,000 KG  
  עוגן מתכוונן לקורה עם שפתיים מסתובבות דגם CAMLOK SCS 2000-10,000 KG  
  עוגן מתכוונן לקורה דגם CAMLOK SCA 500-3000 KG  
  עוגן מתכוונן לקורה עם אפשרות נסיעה דגם CAMLOK CTP 1000-3000 KG  
  מתפס להפיכת קורות דגם CAMLOK CG 1000-8000  
  מתפס ננעל להרמת קורות דגם CAMLOK TTR 750-3000 KG  
  מתפס ננעל לקורות I דגם CAMLOK TTG 500-7500 KG  
  מתפס להרמת קורות דגם CAMLOK CB 750-3000 KG  
  מתפס להרמת קורות בצורה אופקית דגם CAMLOK TTT 750-4500 KG  
  מתפס להרמת פסי רכבת דגם CAMLOK CR 1000-2000 KG  
  מתפס למשיכת פסי רכבת דגם CAMLOK RP 1500-5000 KG  
  מתפס להרמת מקבץ פסי רכבת דגם CAMLOK MR 5000-12000 KG  
  מתפס להרמת מקבץ פסי רכבת דגם CAMLOK MRC 5000-8000 KG