מתפס להרמת לוחות מחומרים שונים דגם CAMLOK TPZ 400-1500 KG  
  מתפס ידני להרמת לוחות דגם CAMLOK HGG 250 KG  
  מתפס להרמת אנכית של צינורות בטון דגם CAMLOK BTG 1500-3000 KG  
  מתפס למשיכת פיילים דגם CAMLOK PP 2000-5000 KG  
  מתפס למשיכת פיילים ממרחק עד 15 מטר דגם CAMLOK CP 2000-5000 KG