חובקים להרמת צינורות דגם CAMLOK TRV 100-4000 KG  
  חובקים להרמת גופים מרובעים ללא הפעלת יחס דגם CAMLOK TBG 200-1000 KG  
  חובקים להרמת גופים מרובעים מבטון דגם CAMLOK TSH up to 500 KG  
  חובקים להרמת גלילי מתכת דגם CAMLOK TDI 100-1000 KG  
  חובקים להרמת קורות דגם CAMLOK TPR 500-3000 KG