כננות משיכה ידניות - (פולטונים)

     
   

כננות משיכה ידניות - (פולטונים)

 
דגם

כושר
משיכות
בליברות

יחס
העברה
עובי
הבסיס
במ"מ
עובי
השיניים
במ"מ
משקל
עצמי
בק"ג
800 800 3.2:1 3.0 9 2.0
1000 1000 4.1:1 3.0 6 2.8
1200 1200 4.1:1 3.0 6 2.9
1400 1400 4.1:1 3.0 9 3.0
1600 1600 4.1:1 4.5 9 4.1
1800 1800 5.1:1 4.5 9 4.6
2000 2000 4.1:1,9.8:1 4.5 9 6.3
2500 2500 5.1:1,12.1:1 4.5 9 6.8
 

- ידית הפעלה חלקה ונוחה לעבודה, קפיצים מנירוסטה, גימור : גילוון או השחמה.
- לעבודות משיכה בלבד (לא להרמה)