מהדקי כבל

     
 

U.S. TYPE MALLEABLE WIRE ROPE CLIPS

Item Size
(inch)
N.W.
kg/100pcs
Item Size
(inch)
N.W.
kg/100pcs
WRCM02 1/16 0.80 WRCM13 1/2 18.5
WRCM03 1/8 1.54 WRCM14 9/16 22.56
WRCM05 3/16 2.50 WRCM16 5/8 28
WRCM06 1/4 5.30 WRCM19 3/4 35
WRCM08 5/16 5.90 WRCM22 7/8 53
WRCM10 3/8 10 WRCM26 1 66.6
WRCM11 7/16 11.30 WRCM30 1-1/8 111

DIN 741 MALLEABLE WIRE ROPE CLIPS

Item Size
(mm)
N.W.
kg/100pcs
Item Size
(mm)
N.W.
kg/100pcs
WRCD03 3 1.4 WRCD16 16 21.0
WRCD05 5 1.5 WRCD19 19 28
WRCD06 6.5 2.1 WRCD22 22 40
WRCD08 8 4.1 WRCD16 26 44
WRCD10 10 6.8 WRCD30 30 66
WRCD11 11 7.2 WRCD34 34 85
WRCD13 13 13 WRCD40 40 104
WRCD14 14 13.5      

U.S. TYPE FORGED WIRE ROPE CLIPS

Item Size
(inch)
N.W.
lbs/100pcs
Item Size
(inch)
N.W.
lbs/100pcs
WRCH03 1/8 5 WRCH22 7/8 240
WRCH05 3/16 9 WRCH26 1 250
WRCH06 1/4 18 WRCH30 1-1/8 310
WRCH08 5/16 30 WRCH32 1-1/4 460
WRCH10 3/8 42 WRCH36 1-3/8 520
WRCH11 7/16 70 WRCH38 1-1/2 590
WRCH13 1/2 75 WRCH42 1-5/8 730
WRCH14 9/16 100 WRCH45 1-3/4 980
WRCH16 5/8 100 WRCH50 2 1340
WRCH19 3/4 150 WRCH58 2-1/4 1570

U.S. TYPE DROP FORGED FIST GRIP CLIPS

Item Size
(inch)
N.W.
lbs/100pcs
Item Size
(inch)
N.W.
lbs/100pcs
WRCF06 1/4 18 WRCF16 5/8 100
WRCF08 5/16 28 WRCF19 3/4 174
WRCF10 3/8 40 WRCF22 7/8 224
WRCF11 7/16 70 WRCF26 1 299