שאקלים מסחריים  
  מותחי כבל  
  טימבלים  
  מהדקי כבל  
  ברגי עין DIN 580, DIN 582  
  שרשראות מסחריות  
  שרשראות מסחריות מנירוסטה  
  מתפסים