כבל פלדה חד גדילי במבנה 1X7) 1+6)  
  פלדה חד גדילי במבנה 1X19  
  כבל פלדה במבנה 6X(1+6) 6X7  
  כבל פלדה במבנה 6X25) 6X19) "פילר"  
  כבל פלדה במבנה 6X25) 6X19) "פילר"  
  כבל פלדה במבנה 6X19"סיל" + לב סיבי  
  כבל פלדה במבנה 6X19"סיל" + לב פלדה  
  כבל פלדה במבנה 6X19"וורינגטון" + לב סיבי  
  כבל פלדה במבנה 6X19"וורינגטון" + לב פלדה  
  כבל פלדה במבנה 6X19"סטנדרט" + לב סיבי  
  כבל פלדה במבנה 8X19 (למעליות)"סיל" + לב סיבי  
  כבל פלדה במבנה 8X19 "סיל" + לב פלדה  
  כבל פלדה במבנה 6X36 "וורינגטון סיל" + לב סיבי  
  כבל פלדה במבנה 6X36 "וורינגטון סיל" + לב פלדה  
  כבל פלדה במבנה 6X37 "סטנדרט" + לב סיבי  
  כבל פלדה במבנה 6X24 + 7 לבבות סיביים  
  כבל פלדה במבנה 19X7 בלתי מתפתל + לב פלדה  
  כבלי פלדה וכבלים מפלדת אל חלד תעופתי  
  כבל פאוור רופ דחוס במבנה 19X7  
  כבלי פאוור רופ דחוס במבנים 6X19/25/36  
  אפשרויות מענבי הרמה  
  טימבל מסחרי מגולוון