דגם כננת כבל חלזונית למשיכה והרמה תוף כפול

כננות
כננת כבל חלזונית למשיכה והרמה תוף כפול
לעומסים שונים

ניתן לקבל כננות לרצועות
ניתן לקבל כננות מפלב"מ

לקבל הצעת מחיר עבור המוצר