דגם כננת כבל חלזונית למשיכה והרמה תוף כפול

כננות
כננת כבל חלזונית למשיכה והרמה תוף כפול
לעומסים שונים

ניתן לקבל כננות לרצועות
ניתן לקבל כננות מפלב"מ

  • כננת כבל חלזונית למשיכה והרמה תוף כפול

לקבל הצעת מחיר עבור המוצר