דגם כננת כבל משיכה והרמה תוף כפול

כננת כבל משיכה והרמה תוף כפול
לעומסים שונים

ניתן לקבל כננות לרצועות
ניתן לקבל כננות מפלב"מ

 

לקבל הצעת מחיר עבור המוצר