דגם ווי S S-8070

ווי S מפלב"מ
S-8070

ניתן לקבל אביזרי פלב"מ תקניים להנפה

Stainless Steel S Hook

ITEM NO.

Dimensions (mm)

N.W.

E

e

C

W

d

L

OL

P

g

S-8070-05

9

8

5

11

5

34

42

34

2

S-8070-06

11

10

2

12

6

26

54

40

3

S-8070-08

17

16

5

20

8

38

70

60

6

S-8070-09

19

18

9

20

9

39

69

64

10

  • ווי S S-8070
  • ווי S S-8070

לקבל הצעת מחיר עבור המוצר