דגם CH

תופסן פחים להנפה אופקית
CH
ניתן להשיג עד כושר הנפה
10,0 טון ועד עובי 150 מ"מ

אין להניף פחות מ-10% מכושר ההרמה המותר 
כושר הנפה ב: טון

  • CH
  • CH

לקבל הצעת מחיר עבור המוצר