דגם BTR

חובקים
BTR
להנפת גופים עגולים/צינורות
עוצב להכנסת הגופים לתעלות צרות

אין להניף פחות מ-10% מכושר ההרמה המותר 
כושר הנפה ב: טון 

  • BTR
  • BTR

לקבל הצעת מחיר עבור המוצר