דגם CG

תופסנים להנפת קורה  H-I
CG
לקורה H-I
מנגנון התהפכות להנחת קורה בכל מצב

אין להניף פחות מ-10% מכושר ההרמה המותר 
כושר הנפה ב: טון 

  • CG
  • CG

לקבל הצעת מחיר עבור המוצר