דגם TBA

חובקים
TBA
להנפת קוביות חלולים
מנגנון פתיחה/סגירה אוטומטי

אין להניף פחות מ-10% מכושר ההרמה המותר 
כושר הנפה ב: טון 

  • TBA
  • TBA

לקבל הצעת מחיר עבור המוצר