דגם TDI

חובקים
TDI
להנפת קוביות וחלולים
מנגנון פתיחה/סגירה אוטומטי

אין להניף פחות מ-10% מכושר ההרמה המותר 
כושר הנפה ב: טון 

  • TDI
  • TDI

לקבל הצעת מחיר עבור המוצר